MENU

KDE NÁS NAJDETE

Zámek Hošťálkovy
Hošťálkovy 26
794 01 Hošťálkovy

GALERIE

Zámek Hošťálkovy čp. 26 je patrová budova půdorysu ve tvaru písmena U. Obě křídla obepínající čestný dvůr s kašnou zdobenou litinovou sochou Bakcha, jsou zakončeny vížkami, pod kterými jsou dva průjezdy. Přízemí i piano nobile jsou propojené vnitřní chodbou u stěn do nádvoří. Mansardové střechy ukrývají řadu pokojů. V přízemí je kaple Nejsvětější Trojice s původním vybavením. Nástěnné malby Jana Františka Jablonského jsou dochovány na reprezentativním schodišti a pod nátěry i v pianu nobile. Na severozápad od zámku se rozprostírá přírodně krajinářský park o rozloze 3 ha s významnými dřevinami, doplněn drobnou kamennou historizující architekturou v zadní části, kamennou vyhlídkou a oranžérií s terasou. Hospodářský dvůr je umístěný podél silnice směrem jihovýchodním.