ZÁMEK HOŠŤÁLKOVÝ - Logo

ZÁMEK HOŠŤÁLKOVY 1582

ZÁMEK HOŠŤÁLKOVÝ - Letecký pohled

Dokončení sanace krovu a sanace stropních trámů chodby jižního křídla s přispěním MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Kontakt

Kudy k nám?